Nội Tiết – Hormone

Hệ thống nội tiết là một mạng lưới phức tạp gồm các tuyến và hormone đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng nội môi tổng thể của cơ thể (cân bằng bên trong). Nó chịu trách nhiệm sản xuất và giải phóng các kích thích tố, là những sứ giả hóa học đi qua dòng máu đến các mô và cơ quan khác nhau để điều chỉnh các chức năng khác nhau trong cơ thể.

Các tuyến chính của hệ thống nội tiết bao gồm tuyến yên, tuyến giáp, tuyến cận giáp, tuyến thượng thận, tuyến tụy và tuyến sinh dục (tinh hoàn và buồng trứng). Mỗi tuyến tạo ra các kích thích tố cụ thể có liên quan đến một loạt các chức năng, bao gồm tăng trưởng và phát triển, trao đổi chất, tâm trạng và hành vi cũng như sức khỏe sinh sản.

Nghiện adrenaline là gì? Nó có lợi hay hại cho bản thân?

Adrenaline, loại hormone mà chúng ta đã quen thuộc và đã trải qua nhiều lần

Hormone Adrenaline là gì? Tác động lên tinh thần chúng ta ra sao?

Có một vài tình huống mà cơ thể có thể đối mặt trong cuộc sống

Hormone Cortisol là gì? Chúng có nhiệm vụ trong cơ thể chúng ta?

Cortisol là một loại hormone được sản sinh khi cơ thể chúng ta gặp áp

Endorphin: Chất hóa học giúp tạo nên niềm vui và sức khỏe

Endorphin là hormone tự nhiên do cơ thể sản sinh, có tác dụng giảm đau

0858.939.939